Php if else Kullanımı ve Örnekleri

Php if else Kullanımı ve Örnekleri : Programlamanın temellerinde mevcut olan ve tüm programlama dillerinin içerisinde yazım farklılığı olsa da yer alan karar mekanizmasından bahsedeceğim. PHP üzerindeki karar mekanizmalarını belirlemek için biraz sonra aşağıda da basit örneğini paylaşacağım if else kontrolünü mümkün olduğunca sizlere anlatacağım.

1 veya daha fazla sayının veya karakter dizisinin kendi içinde veya birbirleri arasındaki eşitliği kontrol eden ve değili durumlarda da komut verebildiğiniz Php içinde oldukça işlevsel bir Karar mekanizmasıdır.

PHP if else Nedir?

Bir veya daha fazla değişken veya bilginin birbirleri arasında belirlenen eşitlik veya eşit olmama durumuna göre belirlenen işlemleri yapabilmenizi sağlamaktadır. Kısaca söylemek gerekirse değişkenlerin birbirleriyle arasındaki eşitliği kontrol ettirip ona göre ilgili komut satırlarının içerisinden kodu çalıştırmaya devam ettirmektedir.

Aşağıda sizlere PHP if else kontrol mekanizmasının nasıl çalıştığını göstereceğim.

Kod:

<?php
  if($sayi1 == $sayi2){
    //sayi1 ve sayi2 değişkenleri aynı ise buraya girecek.
    echo "Sayılar Aynıdır.";
  }
  else{
    //sayi1 ve sayi2 değişkenleri aynı değil ise buraya girecek.
    echo "Sayılar Aynı Değildir.";
  }
?>


Kod Açıklaması:

Yukarıdaki basit kod örneğinde sayi1 ve sayi2 değişkenini karşılaştırıyoruz. Karşılaştırılan 2 değişkenin if ile karşılaştırılması aynı mı? diye yapılıyor. Eğer değişkenler birbirine aynı ise ekrana “Sayılar Aynıdır.” bastırıyoruz. Eğer sayılar aynı değilse “Sayılar Aynı Değildir.” Yazısını ekrana bastırıyoruz.

 

PHP if else Örnekleri

PHP if else örneklerinde sizlerle 3 tane örnek yapacağız. Bu örneklerle if else kullanımını ve if else elseif kullanımını örnekleri yapacağız. Aşağıda Örneklerin başlıklarını veriyorum.

 • Sayı tek mi? Çift mi? Kontrolü
 • Durum Kontrolü (true/false)
 • Büyüktür Küçüktür Örneği
 • Harf Notu Örneği (yapılacak)

 

Sayı tek mi? Çift mi? Kontrolü

Bu örnekte var olan değişken içindeki sayıya bakılarak ekrana sayının tek mi? çift mi? olduğunu yazacağız.

Kod:

<?php
  $sayi = 59;
  if($sayi%2 == 0){
    echo $sayi. " : Sayısı Çifttir.";
  }
  else{
    echo $sayi. " : Sayısı Tekdir.";
  }
?>

Kod Açıklama:

Bu kodun genel açıklaması sayı değişkeninin içindeki sayıyı mod (%) kullanılarak bölümünden kalan sayıyla ekrana sayıyla beraber çift veya tek olduğunu bastırıyoruz.

Durum Kontrolü (true/false)

Durum kontrolü kontrollerinde önemli olan bir sonucun ürettiği true veya false değerlerine bakılarak bir sonuca varılma ve Php kod yazımının daha kolay olmasıyla syntax kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Kod:

<?php
  $kullaniciGirisi = true;
  if($kullaniciGirisi != true){
    echo "Kullanıcı Girişi Yapılamadı.";
  }
  else{
    echo "Kullanıcı Girişi Yapılamadı.";
  }
?>

Kod Açıklaması:

Kontrol mekanizmamıza değişken olarak kullaniciGirisi ni verdik ve içine true değeri verdik eğer kullanıcıGirisi true ise “Kullanıcı Girişi Yapıldı.” eğer false ise “Kullanıcı Girişi Yapılamadı.” yazacaktır.

 

PHP Büyüktür Küçüktür Örneği

Bu örneğimizde bir değişkenin diğerinden büyük mü? küçük mü? olduğunu kontrol etmeniz için kullanılabilen bir mekanizmadır. Aşağıda bununla alakalı örnek yapacağım.

Kod:

<?php
  $not = 50;
  $ortalama = 3;
  if($not >= 50 && $ortalama >= 2){
    echo "Sınıfı Geçti.";
  }
  else{
    echo "Sınıfta Kaldı.";
  }
?>


Kod Açıklama:

Yukarıdaki kod içinde not değişkeni kontrolü yapılmaktadır. Not değişkeni 50’den büyük ve eşitse “Bu Dersten Geçti.” eğer 50’den küçük veya eşit değilse “Bu Dersten Kaldı.” şeklinde ekrana bastırıyoruz. “&&” işareti ile ortalama kontrolü yaptırıyoruz eğer 2’den büyük veya eşitse sınıfı gelti iletisi veriliyor.

if else kontrolü diğer döngülerde ve fonksiyonlarda kullanılabilir. Fonksiyon kullanımı için php for döngüsü kullanımı örneklerine bakınız.

Php if else Kullanımı ve Örnekleri