PHP For Döngüsü

PHP For Döngüsü : Php kütüphanesi içersindeki programlama dilleri arasında neredeyse en çok kullanılan fonksiyonlar arasında kesinlikle girmektedir. Gelişmiş PHP kütüphanesinde strandart olarak yer alan bu döngü fonksiyonuyla alakalı sizlere ne işe yaradığını, ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını ayrıntı bir şekilde örneklerle göstermeye çalışacağım.

Php For döngüsü belirli sayıdan diğer sayıya kadar belirttiğiniz sayı miktarı kadar basamak basamak ilerlemektedir. Ayrıca bitirmek istediğiniz yerde özel bir komut ile döngü işlemini bitirmese bile döngü sonlandırabilirsiniz.

For Döngüsü Nedir?

For döngüsü belirli bir sayıdan başlayıp yine belirlenmiş bir sayıya koşulla ilerlemeye yarayan bir fonksiyondur. For döngüsünün genel kullanım amaçları arasında dizi içindeki sıralı bilgileri bir değişkene yazmak veya ekrana bastırma gibi işlevleri de vardır.

Genel anlamda bir örnek üzerinden sizlere for döngüsünü biraz daha açık bir şekilde göstermek isiyorum.

Örnek:

<?php
	for(başlanacak sayı ; koşul ; artış miktarı){
		...işlemler...
	}
?>

Kod:

<?php
	for($sayi=1 ; $sayi<=5 ; $sayi++){
		echo $sayi."<br />";
	}
?>

Yukardaki kodun işleyişini maddeler halinde belirtiyorum;

 • İlk Parametre (başlangıç sayısı) : sayi değişkeni 0‘dan başlıyor.
 • İkinci Parametre (koşul) : sayi değişkeni 5’den küçük veya 5’e eşit olana kadar döngüye devam et.
 • Son parametre (artış miktarı) : sayi değişkeninin artış miktarını belirtiyoruz. $sayi++ ifadesi 1’er 1’er artsın komutudur.
 • Döngü her tamamlandığında sayi değişkenini ekrana alt alta gelecek şekilde yazdır. Koşul gerçekleşince döngüden çıkılacak.

Çıktı :

1
2
3
4
5

 

php for döngüsü
php for döngüsü

PHP For Döngüsü Kullanımı

Php for döngüsünün kullanımı ilk başta size zor gelse de kullandıkça eliniz alışacak ve bir süre sonra size çok kolay gelecek hatta bir refleksiniz haline bile geleceğine bile garanti edebilirim.

Hemen öğrenebilmeniz ve for döngüsü mantığı kafanızda daha çok anlama kavuşsun diye kolay bir örnek yapıyor aşağıda paylaşıyorum.

Örnek: 1’den 8’e kadar olan sayıların karşısına bir kontrol mekanizması yerleştirerek tek ise tek, çift ise çift yazan for döngüsü algoritması yapalım.

Kod:

<?php
  for($sayi = 1; $sayi<=8; $sayi++){
    if($sayi%2==0){
      $durum = "çift";
    }
    else{
      $durum = "tek";
    }
    echo "<b>".$sayi."</b> ".$durum."<br />";
  }
?>


Kod Açıklaması:

 • sayi değişkeni 1‘den başlayıp 8‘ye kadar devam etmektedir.
 • for döngüsü içersinde bulunan kontrol mekanizması sayının tek mi? çift mi? olduğunu bakıp durum değişkenine tek veya çift değerini atamaktadır.
 • Kontrol mekanizmasının hemen altına bulunan yazdırma bölümü sayı ve karşılığı olan durumunu bastırmaktadır.

Not: Kontrol mekanizmasında kullanılan yüzde işareti (%) Mod anlamına gelmektedir. Bu işlem iki sayı arasında bölümünden kalanı sonucunu vermektedir.

Çıktı:

1 tek
2 çift
3 tek
4 çift
5 tek
6 çift
7 tek
8 çift

 

PHP For Döngüsü Array Kullanımı

Sırada Normal For döngü kullanımlarında bir tık daha karmaşık bir yapıda olan array ile for döngüsü kullanma işlemi yapacağız. Bu doğrultuda array içindeki nesne sayısına göre for döngüsü döndürme işleminde yardımcı olacaktır ve veri tabanı işlemlerinde array kullanımı hakkında işlemlerini doğrudan çözüme ulaştırabilirsiniz.

Kod:

<?php
  $dizi = array(
    1 => "Sedan",
    2 => "Hatchback",
    3 => "Station wagon",
    4 => "Cabrio",
    5 => "Pick up"
  );

  $diziSayisi = count($dizi);

  for($sayi = 1; $sayi<=$diziSayisi; $sayi++){
    echo $sayi.". Model: ".$dizi[$sayi];
    echo "<br />";
  }
?>

Kod Açıklaması:

 • Bir dizinin içine arama modellerini tanımlıyoruz.
 • Bu dizinin count fonksiyonu ile sayıyoruz ve diziSayisi değişkenine yerleştiriyoruz.
 • For döngüsünü sayi değişkeniyle 1’den başlatıyoruz dizi içindeki öğe sayısı kadar birer birer döndürüyoruz.
 • For döngüsü içinde sayi değişkeni arttıkça dizi içindeki değeri çağırıp ekrana bastırıyorum.

Çıktı:

1. Model: Sedan
2. Model: Hatchback
3. Model: Station wagon
4. Model: Cabrio
5. Model: Pick up
PHP For Döngüsü