Opencart config.php Hatası

Aşağıdaki kod üzerinde değiştirmeniz gereken alanlar: https://webcesi.com/ = Kendi adresinizi yazınız sonunda / olacak şekilde. sojtahsi = public_html klasöründen bir önceki klasörün yazılması gerekiyor. <?php // HTTP define(‘HTTP_SERVER’, ‘https://webcesi.com/admin/’); define(‘HTTP_CATALOG’, ‘https://webcesi.com/’); // HTTPS define(‘HTTPS_SERVER’, ‘https://webcesi.com/admin/’); define(‘HTTPS_CATALOG’, ‘https://webcesi.com/’); // DIR define(‘DIR_APPLICATION’,