PHP Fonksiyon Oluşturma Örnekleri

PHP Fonksiyon Oluşturma Örnekleri : Bu yazımda sizlere bir işi tekrar tekrar yazmamanız için yani bir komutu bir kere yazıp fonksiyon içinde sınırsız bir şekilde kullanabileceğiniz belli başlı işlemleri yaptıran komutlar dizisi yapacağız. Bu işlemlerin en başında fonksiyonların yapılma amacı programcıların iş yüklerini azaltmak ve yazılan kodun temizliğini sağlamaktır.

Hız konusuna gelecek olursak ne kadar az ve temiz kod o kadar hızlı Web sitesi demek olduğu için fonksiyonların önemini az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Php Hakkında bilgi edinmek için bu bölüme göz atabilirsiniz.

Fonksiyon Nedir?

Sürekli yapılan bir işlemi kod içerisinde defalarca yamamak için  kullanılan bir komut dizisidir. Fonksiyon oluşturulurken parametreler yani fonksiyonun içerisinde kullanılacak olan değerler verilir. Bu değerler fonksiyon dışında bir işe yaramaz. Verilen değerler fonksiyon içerisinde yazılan komutlara göre değer alır.

Fonksiyon içerisinde değer alan parametre değişkenleri bir dizi işlemden geçtikten sonra fonksiyonun genelde en alt bölümünde olan return bölümüne ulaşır. Return dediğimiz şey ise karşısına yazılan değeri fonksiyon dışına çıkarmaya yarayan komuttur.

Aşağıda detaylıca örnekler yapacağız. Maddeler halinde hangi örnekleri yapacağımı yazacağım.

 • Ekrana Yazı Bastırma
 • Verilen Parametreyi Ekrana Bastırma (Standart Değerli)
 • Çarpma, Bölme, Toplama ve Çıkarma Fonksiyon İşlemleri
 • Sayı Yazdırma Örneği
 • Bölme Bölünebilme Fonksiyonu

Fonksiyon Örnekleri

Aşağıda PHP fonksiyon örneklerini inceleyerek fonksiyonları genel mantığını ve nasıl fonksiyon oluşturabilirim sorusuna cevap bulmuş olacaksınız.

Ekrana Yazı Bastırma Fonksiyonu

Başlangın olarak yapacağımız ekrana bastırma işlemi örneğini aşağıda yapacağımız örnek üzerinden inceleyebilirsiniz.

Kod:

<?php
  function yazdir(){
    echo "Merhaba Kullanıcı!"; 
  }

  yazdir();
?>

Açıklama: Bu kod kısaca bahsedecek olursak kullanıldığı yerde ekrana “Merhaba Kullanıcı!” yazdıracak.

Çıktı:

Merhaba Kullanıcı!

 

Verilen Parametreyi Ekrana Bastırma

Bu örneğimizde fonksiyona bir parametre ve standart değer atayıp bu şekilde örnek yapacağım. Bu sayede eğer parametre olarak girilen bir değer olmazsa direk standart belirlenen değer parametre değişkeninin içerisinde olmuş olacak.

Kod:

<?php
  function yazdir($ad='Kullanıcı'){
    echo "Merhaba, ".$ad;
  }

  yazdir();
  echo "<br />";
  yazdir('Mustafa');
?>

Açıklama: Yapılan örnekte yazdır() fonksiyonuna bir parametre atanmıştır. Bu ad parametresinin içerisine eğer fonksiyon çağırma yapıldığı zaman bir veri gönderilmez ise otomatik olarak “Kullanıcı” değerini fonksiyonun içindeki ad değişkeni içerisine bastıracaktır.

Çıktı:

Merhaba, Kullanıcı
Merhaba, Mustafa

Çarpma, Bölme, Toplama ve Çıkarma Fonksiyon İşlemleri

Temelde kısaca bahsetmem gerekirse 4 işlem özelliklerini fonksiyon haline getirip 2 sayıyı parametre olarak vererek işlemleri ekrana bastıracağım. Aşağıdaki örneğe göz atarsanız örneği daha iyi anlamış olursunuz.

Kod:

<?php
  $islem = "*";

  function dortIslem($sayi1,$islem,$sayi2){
    if($islem == "*"){
      $cikti = $sayi1*$sayi2;
    }
    else if($islem == "/"){
      $cikti = $sayi1/$sayi2;
    }
    else if($islem == "+"){
      $cikti = $sayi1+$sayi2;
    }
    else if($islem == "-"){
      $cikti = $sayi1-$sayi2;
    }
    else{
      $cikti = "Tarnımsız işlem";
    }
    return $cikti;
  }

  echo dortIslem(10,"*",2);
  echo "<br />";
  echo dortIslem(10,"/",2);
  echo "<br />";
  echo dortIslem(10,"+",2);
  echo "<br />";
  echo dortIslem(10,"-",2);
?>

Kod Açıklaması : Dört işlemi bir fonksiyonda yapabilmemiz için fonksiyon parametrelerini düzenli bir şekilde ayarladık.

Bunlar nedir?

 • 1. Sayı = sayi1
 • İşlem İşareti = kullanılan operator(* / + -)
 • 2.Sayı = sayi2

dortIslem fonksiyonuna bu parametreleri vererek sonuçlara göre işlem yaptırabilirsiniz.

 

PHP Bölme Bölünebilme Fonksiyonu

Bölme bölünebilme fonksiyonu oluşturmamız için işin matematiğini birazda olsa bilmemiz gerekmektedir. Bir sayının verilen bir sayıya tam bölünüp bölünemeyeceğini öğrenmemiz için Mod (%) operatörünü kullanmamız gerekiyor. Aşağıda bununla alakalı bir örnek yapalım.

Kod:

<?php

  function bolunebilme($sayi1,$sayi2){
    if($sayi1%$sayi2 == 0){
      $cikti = $sayi1." sayısı, ".$sayi2." sayısına tam bölünebilir.";
    }
    else{
      $cikti = $sayi1." sayısı, ".$sayi2." sayısına tam bölünemez.";
    }

    return $cikti;
  }

  echo bolunebilme(6,2);
?>

Kod Açıklama : 2 Sayının birbirlerine bölünebilme olayı hakkında bilgi veren bir fonksiyondur.

PHP Fonksiyon Oluşturma Örnekleri