PHP Mail Fonksiyonu Kullanımı

PHP Mail Fonksiyonu Kullanımı Nedir? : Php mail fonksiyonu Web sitenizden herhangi bir kişi tarafından doldurulan alan form verilerinin tanımladığınız mail adresine gönderimini sağlama işlevi için yapılmış bir Php içinde bulunan bir fonksiyonudur. Bu fonksiyonu Php yazılımı içinde çalışmaktadır.

Mail fonksiyonun kullanım amaçları arasında yer alan içinde de olduğu iletişim formu yapılarında sıkça karşılaşmaktayız. Bu gibi yapılarda tarafınıza mail iletilmesi işlemi için de Php mail fonksiyonunu kullanabilir aldığınız verileri site içinde veri tabanına kayıt işlemini de yapabilirsiniz.

Not: Aşağıda yapılacak işlemlerin satın aldığınız sunucu üzerinde çalışması garanti değildir bu işlem sunucu firmanızın bu fonksiyonu kullanımını açması gerekmektedir. Otomatik olarak kullanıma açık olan sunucular vardır. Deneme yanılma yöntemiyle bu işlemi aşağıdaki örnekleri kullanarak yapabilirsiniz.

PHP Mail Fonksiyonu Örneği

mail fonksiyonu

PHP Mail fonksiyonu örneğini aşağıda Html kodlarıyla beraber paylaşacağım. Kodların hemen altında da sizlere çalışma prensibinden ve yazdığım kodların ne işe yarayacağını anlatacağım.

Dosyalarımızı oluşturmaya başlayarak bu işi yapabiliriz. Aşağıdaki dosyaları aynı klasörde oluşturalım. Dosya isimlerinde Türkçe karakter olmayacak şekilde hazırlayalım.

 • /iletisim.html
 • /mail.php

iletisim.html Form Sayfası

Form sayfasında verilerin doldurulacağı alanlar oluşturmak için iletisim.html adından bir dosya oluşturduk. Bu dosyanın içinde aşağıdaki belirteceğim parametreleri alacağız. Aldığımız parametrelerin asıl işlevi mail.php dosyasında bulunan verilere doldurduğumuz verileri göndermektir.

<form action="mail.php" method="post">
	<table>
		<tr>
			<td style="width:90px;">Ad, Soyad</td>
			<td><input type="text" name="adsoyad" style="width:200px;height:30px;" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>E-Posta</td>
			<td><input type="text" name="eposta" style="width:200px;height:30px;" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Konu</td>
			<td><input type="text" name="konu" style="width:200px;height:30px;" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mesaj</td>
			<td><textarea name="mesaj" style="width:200px;height:80px;"></textarea></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
				<input type="submit" value="Gönder" style="margin-top:15px; width:100%; height:30px; " />
			</td>
		</tr>
	</table>
</form>

Yukardaki formda gönderilen veriler aşağıdaki gibidir.

 • adsoyad
 • eposta
 • konu
 • mesaj
php mail gönderme
php mail gönderme

Alınan verilerin gönder butonuna basıldıktan sonraki adresi daha önceden de söylediğim gibi “mail.php” olacakdır. Action kısmına yazılan parametre doldurulan verilerin gönderileceği adresi belirlemektedir.

 

Mail Gönderme PHP Kodu

Mail gönderme işleminin yapıldığı Php sayfasını aşağıda kodlarını paylaşıyor olacağım ve bu kodların ne işe yaradığını sizlere madde madde açıklayıcı bir şekilde yazacağım sıra geldi Php mail gönderme sayfasını oluşturmaya.

Kod:

<?php
	$adsoyad	= strip_tags($_POST['adsoyad']); //ad, soyad
	$eposta 	= strip_tags($_POST['eposta']); //e-posta
	$konu		= strip_tags($_POST['konu']); //konu
	$mesaj		= strip_tags($_POST['mesaj']); //mesaj
	
	//Mesaj İçeriğini Birleştiriyoruz
	$icerik = '<table>
		<tr>
			<td>Ad Soyad:</td>
			<td>'.$adsoyad.'</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>E-Posta:</td>
			<td>'.$eposta.'</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Konu:</td>
			<td>'.$konu.'</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mesaj:</td>
			<td>'.$mesaj.'</td>
		</tr>
	</table>';
?>

Yukardaki kod’da yaptığımız işlemleri sırasıyla anlatıyorum.

 • HTML form üzerinden gönderilmiş verileri $_POST ile alıyoruz.
 • Alınan verileri strip_tags fonksiyonuyla gereksiz etiketleri önlem olarak temizleme yapıyoruz.
 • Tüm düzenlenmiş verileri icerik değişkeni içine bir tablo yardımıyla düzenli bir şekilde yazıyoruz.

Bir sonraki adım. Kontrol mekanızması oluşturup mail gönderme işlemini yapmaktır. Ama ondan önce mail gönderme standartlarını içeren bir prosedür değişkeni yapmamız gerekmektedir. Bu değişkene mail gönderilirken mail’in özelliklerini içerisinde barındırmamıza yarıyor.

Kod:

<?php
	$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "rn";
	$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "rn"; //gönderinin html olduğunu belirtiyoruz
	$headers .= 'To: Alıcı Adı 1 <birinci-alici@adres.com>, Alıcı Adı 2 <ikinci-alici@adres.com>' . "rn";
	$headers .= 'From: Yollayan <yollayan@adres.com>' . "rn";
	$headers .= 'Reply-To: Yanit <yanit@adres.com>' . "rn";
	$headers .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "rn";
	$headers .= 'Cc: bilgialicisi@adres.com' . "rn";
	$headers .= 'Bcc: gizlialici@adres.com' . "rn";
?>

PHP mail fonksiyonu kullanımı ile ilgili yukarıdaki kod gönderilecek mail‘in özelliklerini belirlenmesi için yapılmıştır.

Mail Fonksiyonu ile Mail Gönderme PHP Kodu

PHP mail fonksiyonu kullanımı örneği;

<?php
	//Form Verileri Alınıyor
	$adsoyad	= strip_tags($_POST['adsoyad']); //ad, soyad
	$eposta 	= strip_tags($_POST['eposta']); //e-posta
	$konu		= strip_tags($_POST['konu']); //konu
	$mesaj		= strip_tags($_POST['mesaj']); //mesaj
	
	if(isset($adsoyad) && isset($eposta) && isset($konu) && isset($mesaj)) {
		if(empty($adsoyad) || empty($eposta) || empty($konu) || empty($mesaj)) {
		 echo 'Doldurulması gereken alanları lütfen doldurun';
		}
		else {
			//Form Standartları	
			$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "rn";
			$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "rn"; //gönderinin html olduğunu belirtiyoruz
			$headers .= 'To: Alıcı Adı <alici@mail.com>' . "rn";
			$headers .= 'From: Yollayan <yollayan@mail.com>' . "rn";
			$headers .= 'Reply-To: Yanit <yanit@mail.com>' . "rn";
			$headers .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "rn";
			$headers .= 'Cc: bilgialicisi@mail.com' . "rn";
			$headers .= 'Bcc: gizlialici@mail.com' . "rn";
			
			//Mesaj İçeriğini Birleştiriyoruz
			$icerik = '<table>
				<tr>
					<td>Ad Soyad:</td>
					<td>'.$adsoyad.'</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>E-Posta:</td>
					<td>'.$eposta.'</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Konu:</td>
					<td>'.$konu.'</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Mesaj:</td>
					<td>'.$mesaj.'</td>
				</tr>
			</table>';
			
			$gonderilen = 'alici@mail.com';
			mail($gonderilen, $konu, $icerik, $headers);
		}
	}	
?>

 

Yukarıdaki mail gönderme işlemini indirmek için bu linke tıklayın : PHP: Mail Gönderme Yazılımı.
Lütfen yorum yazmayı unutmayın.

PHP Mail Fonksiyonu Kullanımı