Php Listeleme

Php Listeleme : PHP içinde bir verinin sıralı listelenme veya bir sayı dizisini doğrudan istediğiniz sayıya kadar listelenmesi işlemlerinde işe yaramaktadır. Array(Dizi), Class(Sınıf) ve bir çok verinin otomatik olarak da listelendiği PHP fonksiyonları vardır. Bu yazı içinde bu listeleme elemanlarının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı hakkında fikirler vereceğim. Aynı listeleme elemanlarının doğru kullanıldığı taktirde bir Web sitesi içinde nasıl işinize yaradığını da görmüş olacaksınız.

PHP Listeleme elemanlarının nelerdir ve kısaca bunlar ne işe yararlar?

  • For Listeleme : Artış miktarı sabit, belirlenen bir sayıdan diğer sayıya kadar ilerletilen ve verilerin kullanılmasına izin veren döngü çeşididir.
  • Foreach Listeleme : Array(Dizi), Class(Sınıf) vb verilerin içindeki verileri sıralı bir şekilde ilerletip içindeki verilerin kullanılmasına izin verir.
  • While Listeleme : Belirli bir koşulu olan ve bu koşulu sağladığında döngünün çalışmasını bitiren ve içindeki verilerin kullanılmasına izin veren döngü çeşididir.
  • Do While Listeleme : While ile aynı işlevi gören yalnız işlemin bir basamak önde başlatan While döngü çeşididir.

PHP For Kullanımı

PHP For listeleme çeşidi tüm yazılım dillerinde evrensel bir döngü çeşididir. Neredeyse tüm yazılım dillerinde hemen hemen aynı şekilde yazılıp kullanılmaktadır. For döngüsünün nasıl çalıştığını şimdi size bir örnekle göstermeye çalışacağım ve kod örneğini de aşağıda yapacağım.

Örnek: 1’den 1000’e kadar alt alta sayıları yazdırma.

Kod:

<?php

	for($sayi=1;$sayi<=1000;$sayi++){
		echo $sayi . "<br />";
	}

?>

PHP Foreach Kullanımı

Yukarıda da anlattığım gibi PHP Foreach listeleme bir dizi veya sınıf değişkenlerinin içindeki veriyi sıralı olarak listelenmesini sağlamaktadır. Bunu örneğini ve kodunu aşağıda sizlerle paylaşıyor olacağım.

Örnek: Bir dizi içindeki araba markalarını sırasıyla listeleme yazdırma.

Kod:

<?php

	$araba = array("chevrolet","bmw","audi","fiat");
	
	foreach($araba as $lst){
		echo $lst . "<br />";
	}

?>

Çıktı:

chevrolet
bmw
audi
fiat

Açıklama: Yukarıdaki çıktı üzerinde görüldüğü gibi verileri sırayla alt alta listelemiş bulunmaktayım.

PHP While Kullanımı

While kullanımını kısaca anlatmamız gerekirse bir koşula göre hareket etmektedir. Belirlenen koşul olduğu zaman döngü tamamlanmış sayılmaktadır ve çalışmasını sonlandırır. Aşağıda sizlere bir örneğini ve kodunu yapıp paylaşacağım.

Örnek: 1’den 7’a kadar sayıları yazdırma.

Kod:

<?php

	$sayi = 0;

	while($sayi < 7){
		$sayi++;
		
		echo $sayi . "<br />";
	}

?>

Açıklama: Sayımız 7’den küçük olana kadar döngüyü devam ettir ve sayı değişkenini alt alta ekrana bastır komutu veriyoruz.

Çıktı:

1
2
3
4
5
6
7

PHP Do While Kullanımı

Hiç bir koşul göz etmeksizin çalışan while örneğidir. While kullanımı gibi ancak çok az bir yazım değişikliği bulunan bir listeleme çeşididir. Sizlere Do While örneğini de yapıyorum.

Örnek: 0’dan 5’ya kadar yan yana yazdırma işlemi yapalım.

Kod:

<?php

	$sayi = 0;

	do
	{
		echo $sayi ."<br />";
		$sayi++;
	}
	while ($sayi < 6);

?>

Çıktı:

0
1
2
3
4
5

Açıklama: Sayıları 0’dan 5’e kadar yazdırmış olduk.

 

Web tasarım ve PHP konusunda sormak istediğin aklınıza takılan soruları aşağıdaki form üzerinden bana sorabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum.

Php Listeleme