Kayan Yazı Kodu

Kayan Yazı Kodu : Web sitesi yapımından süre gelen kayan yazılar sürekli kullanılmaktadır. Sürekli kullanılan bu yazı kodunu sizinle detaylı olarak paylaşmak istiyorum. Kayan yazı kodunun yani Marquee etiketinin çalışma mantığını ve yazının veya her hangi bir HTML kayma yönü nesnenin sola, sağa, yukarı ve aşağıya kaydırma olaylarının örneklerini sizlerle beraber detaylı bir şekilde yapacağız.

Web sitesi içinde yazı veya fotoğrafların sağa veya sola kayma özelliği vermek için bu kod kullanılmaktadır. Bu kullanım site içinde hoş bir görüntü elde etmenize yardımcı olacaktır.

Kayan yazıların kullanımı Web sitesi içinde dikkat çekmesini istediğiniz yazılar için kullanabilir veya kayan fotoğraf galerisi gibi yavaş bir şekilde yana kayar şekilde fotoğraflarınızı sergileme şansına sahip olursunuz. Bunun yanı sıra da koyduğunuz yazılar kayma hareketini tamamladıktan sonra tekrar başa dönme işlemini de otomatik yapmaktadır.

Siteye Kayan Yazı Ekleme

Sitene Kayan Yazı Ekle
Sitene Kayan Yazı Ekle

Kayan yazı kodu 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Yazının belirlediğiniz bir yöne doğru kaymasını sitenizde yapmak için aşağıdaki kodları kullanmanız gerekmektedir. Bunları sizlerle paylaşmadan önce neler olduğunu aşağıda maddeler halinde sıralamak istiyorum.

Marquee Kayan yazı etiketi özelliklerini aşağıda maddeler haline belirtiyorum.

  • bgcolor : Kayma bölümünün arka plan rengini belirlemek için kullanılır. RGB renk kodu veya renk ismi vererek kullanılabilir. (blue, #000)
  • loop : Kaç kere başa dönme işleminin olacağı belirlenir. Eğer -1 yazılırsa sürekli dönme işlemi yapar. (1,2,3 …)
  • scrollamount : Kayma hızını belirler. (1, 2, 3 …)
  • width : genişliği piksel veya yüzde olarak belirtebilirsiniz. (500, 100% gibi)
  • direction : Hangi yöne doğru kayma işlemi yapacağını belirler. (left, right, top, down)

Örnek:

<marquee direction="left" bgcolor="#EEEEEE" loop="-1" scrollamount="2" width="500">Kayan Yazı Örneği</marquee>

 

Sol Tarafa Kayan Yazı

Aşağıdaki kod yazının mevcut konumundan sol tarafa doğru yazıları hareket ettirmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda farklı nesnelere de bu işlem yapılabilir.

Kod:

<marquee direction="left">Sol tarafa kayan yazı örneği.</marquee>

 

Sağ Tarafa Kayan Yazı

Aşağıdaki kod mevcut yazının konumundan sağ tarafa doğru yazıları hareket ettirmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda farklı nesnelere de bu kayma işlemi uygulanır.

Kod:

<marquee direction="right">Sağ tarafa kayan yazı örneği.</marquee>

 

Aşağı Tarafa Kayan Yazı

Aşağıdaki kod mevcut yazının konumundan aşağı tarafa doğru yazıları hareket ettirmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda farklı nesnelere de bu kayma işlemi uygulanır.

Kod:

<marquee direction="down">Aşağı tarafa kayan yazı örneği.</marquee>

 

Üst Tarafa Kayan Yazı

Aşağıdaki kod mevcut yazının konumundan aşağı tarafa doğru yazıları hareket ettirmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda farklı nesnelere de bu kayma işlemi uygulanır.

Kod:

<marquee direction="top">Yukarı tarafa kayan yazı örneği.</marquee>

Marquee Etiketi Nedir?

Marquee etiketi etiketin içine yazılan tüm nesneleri belirlenen yöne doğru hareket ettirme işlevini gerçekleştirir. Kısaca ifade etmemiz gerekirse bu ifade tam yerinde olacaktır.

Marquee Etiketi Nasıl Kullanılır?

Marquee etiketi diğer tüm HTML etiketleri gibi kullanılmaktadır. Açılış ve kapanış etiketleri bulunmaktadır ve gövde kısmına kayacak yazıları veya nesneler yerleştirilir.

Örnek:

<marquee> ... </marquee>

 

Bu konuyla alakalı tüm sormak istediğiniz soruları aşağıdaki form üzerinden bana iletebilirsiniz. Sizlere en kısa süre içinde cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.

Kayan Yazı Kodu