Php True Nedir?

True Nasıl Kullanılır?
True Nasıl Kullanılır?

Php True Nedir? : Php true bir programlama dilinden bağımsız olarak tüm yazılım dillerinde olan ve hemen hemen aynı işi yapan bir ifadedir. Her hangi bir değişkenin, bir dizinin veya bir olayın(event) geri döndürdüğü sonuca bağlı olarak sonuç var veya dolu durumuna True denmektedir. True kullanımı genelde kontrol mekanizmasında yapılmaktadır. Bu kontrolün kullanılması yanılma payının çok çok az olduğunu göstermektedir ve oldukça hızlı çalışan bir mekanizmadır.

Sizler ile True ifadesinin çalışma mantığına bir göz atalım ve Php dili ile yazılmış kontrol ve karar mekanizmaları yapalım. Böylelikle true nasıl çalışır ve nasıl kullanılır bunun mantığını kavramış olursunuz. Sizde kendi projelerinizde ilgili bölümlerde kullanabilirsiniz.

Php True Kullanım Örnekleri

Php true kullanımı hakkında sizlere Php Web yazılım dili üzerinden örnekler vereceğim. Zaten önceden de belirtmiş olduğum gibi True ifadesi bir programa dilinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Diğer yazılım dillerinde de bu mantığı kullanabilirsiniz.

Değişken True Kontrol Örneği:

<?php

$degisken = 10;

if($degisken == true){
 // değişken true'dur.
 echo "Değişken doludur.";
}

?>

Açıklama: Php üzerinde bir değişken oluşturup 10 değeri atadık. Ardından if kontrol mekanizması ile bu değişken true mu diye kontrol ettik. Yani değişken dolu mu diye kontrol etmiş olduk.

Dizi True Kontrol Örneği:

<?php

$dizi = array("kedi","köpek","timsah");

if($dizi == true){
  //dizinin dolu olduğunu gösterir
  echo "Dizi doludur.";
}

?>

Açıklama: Php’de dizi oluşturup içine değerler atadım ve aynı zamanda bu diziyi if kontrol mekanizması ile true mu diye kontrol ettiriyoruz. Eğer dolu koşulunu sağlarsa da “Dizi doludur.” İfadesini ekrana bastırıyoruz.

True İfadesi Ne Anlama Gelir?

True ifadesi örneğin bir değişken içinde veri olduğunu ve boş olmadığını gösteren ve kontrol ettiğimiz mekanizmadır. Bu true ifadesinin kullanılması programlama yaparken bir çok matematiksel işlemde de işinize yarayabilir ve bunun nasıl olduğu hakkında da size bilgi sağlayabilir.

Sizlerle birde bir değişkenin true olmadığı durumu örnek olarak yapalım.

Dolu olmayan değişken örneği:

<?php

$degişken = "";

if($degişken != true){
  //Değişken dolu değilse kontrolüdür.
  echo "Değişken dolu değildir.";
}

?>

Açıklama: Değişkenin dolu olmadığı anlamına gelen bir örnektir ve != ifadesi ile true kontrolü yapıldığında ekrana “Değişken dolu değildir.” çıktısı ekrana basılıyor.

Php True Nedir?