Asp.Net Nedir?

Asp.Net Nedir? Asp.Net Microsoft tarafından geliştirilen bir uygulamadır ve Server(Sunucu) tabanlıdır. Microsoft .Net Framework temellidir. Hazır kütüphaneler rahatlıkla kullanılabilir. .Net tüm teknolojileri bir arada toplar. Web uygulamaları geliştirebileceğimiz gibi masaüstü uygulamaları da geliştirebiliriz.

Asp.Net Açılımı Nedir?

Asp.Net Internet Information Services(IIS Exspress) ile çalıştırılır.IIS Microsoft Windows tabanlı işletim sistemlerinin yayımlanması ve geliştirilebilmesi için gerekli olan web sunucudur.
Asp.Net halen windows işletim sistemi kullanan bir sunucu kullanmak durumunda.Linux için bir kaç sunucu geliştirilse de etkili bir çözüm bulunamamış ve windowsta kullanmak zorunlu hale gelmiştir.

Asp.Net Ne İşe Yarar?
Asp.Net Ne İşe Yarar?

Asp.Net Alt Yapısı Nedir?

Asp.Net başta C#, Visual Basic gibi diller olmak üzere birçok yazılım dilini kullanma olanağı sağlar. Klasik uygulamaların kullandığı nesneleri kullandığı gibi .Net’in sahip olduğu tüm nesnelere ulaşabilir.

Proje hazırlarken kodlar proje tasarımının olduğu sayfa dışında yazılacağı için kişiye rahatlık sağlayabilir.Projenin tasarım parçalarını Default.aspx sayfasında aspx uzantısıyla tutulduğu gibi diğer işlemler(C# için cs, VB için vb) Default.aspx.cs sayfasında Default.aspx.cs uzantısıyla tutulur. Böylece hem kodlarımız düzenli durumda olacak, hemde performansımızı etkilemeyecektir. Sayfa yorumlamaya gelen Browser web sunucudan sadece ihtiyacı olan kısmı isteyecektir.

Asp.Net‘te Web Form ve MVC modellemelerini kullanarak uygulamalar geliştirmek mümkün. Modern Web arayüzleri geliştirmek ve sayfa içerisinde sürekli tekrar eden kısımlar için MasterPage yapılası mevcut.Her sayfa için sürekli aynı kodları yazmak yerine Materpage sayfası kullanarak fazla kod kullanmak ve kod karmaşasından kurtulmuş olunur.

Asp.Net Özellikleri

 • Asp.Net sitenin kullanılabilir hale gelmesi ve veri tabanıyla bağlantı kurabilmek için Ado.Net kütüphanesinden yararlanır.
 • Oturum bilgileri SQL Server‘da tutularak sunucunun belleği ayrılmıştır.Bu şekilde sunucular üzerinde güvenli bir şekilde veri paylaşımı sağlanmıştır.
 • Aynı zamanda veri tabanı ve uygulamalarımız arasında köprü görevi görmesi için Ado.Net bilgileri kullanırız.
 • Ado.Net ile uygulama tarafımızda veritabanımıza bağlanabilir, verilerimizi buradan listeleyebilir, güncelleyebilir, veri ekleyebilir veya silebiliriz.
 • MsSql veri tabanı kullanacağımız için Visual Studio ortamında oluşturduğumuz .NET projesi için ilgili kütüphane isimlerini eklemeliyiz.
 • Aynı zamanda Sql kullandığımız için kütüphanelerin bulunduğu alana “System.Data.SqlClient” ve “System.Data” mutlaka eklenmelidir.

Asp.Net Veri Tabanı Kullanımı

Asp.Net’in Sql veri tabanına ulaşabilmesi için kullanılan birkaç sınıfı açıklayalım:

 • SqlConnection: Veri tabanına bağlanmak için kullanırız.
 • SqlCommand : MsSql üzerinde çalışacak olan komutları tutar.
 • SqlDataReader : Veritabanından veri döndürülmesi sağlanır.Bu sınıfta veri okunma işlemi süreklidir ve sadece site için veri döndürülür veri tabanı için değil.
 • ExecuteReader : Bir select sorgusunun çalıştırılacağı ve sonuç döndürüleceği zaman kullanılır.ExecuteReader geriye SqlDataReader nesnesi döndürür.

Bu nesne gelen sonucu okumak için kullanılan nesnedir.

 • ExecuteScalar() : geriye bir satır bir sütun döndüren sorgularda kullanılır. Komut geriye object türünde döner ve dönen değer sonucun ilk satırın ilk sütunudur.
 • ExecuteNonQuery() : Insert,update,delete gibi geriye sonuç döndürmeyen sorgularda kullanılır.
 • Datatable : Birden fazla satır ve sütun içeriği almak için kullanılır.Geriye datatable değer döndürür.

Yazar: Sema Yıldız

Asp.Net Nedir?