Asp.Net Datalist Kullanımı

Asp.Net Datalist Kullanımı, Bugün datalist ile veritabanından verilerimizi listelemeyi, güncellemeyi ve benzeri işlemleri uygulamayı öğreneceğiz. Datalist kontrolü varsayılan özellikleri bakımından Repeater ile benzemekte fakat Repeater kontrolünden daha zengin bir kullanıma sahiptir.

Datalist kontrolü tam donanımlı sunucu sağlayan Asp.Net veri bağlama kontrolüdür. Bu kontrol ile belirli bir kaynaktan gelen verileri listeleyebileceğimiz gibi aynı zamanda güncelleyebiliriz de.

 

Datalist Ne İçin Kullanılmalıdır?
Datalist Ne İçin Kullanılmalıdır?

Datalist Ne İçin Kullanılmalıdır?

Asp.Net Datalist veritabanınızdaki verileri güncellemek,silmek ve ekrana yazdırmak için kullanılır. Kullanımı oldukça basittir. Genel olarak veritabanındaki verileri sıralamak için kullanılır.

 

Datalist Oluşturma

Datalist kontrolünde Asp.Net görüntülenecek her bir veri satırı için şablonlar(template) kullanılmalıdır. Fakat en azından ItemTemplate kullanarak verilerimizi Datalist‘e bağlayabiliriz. Çok basit bir Datalist kullanımını gösterelim:

Default.aspx:

<asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
  <ItemTemplate>
     <table>
       <tr>
          <th>Üye Adı ve Soyadı: </th>
          <td>
            <%# Eval( "uyeAd") %> <%# Eval( "uyeSoyad") %>
          </td>
       </tr>
       <tr>
          <th>Adres: </th>
          <td>
            <%# Eval("uyeAdres") %>
          </td>
        </tr>
     </table>
     <br />
   </ItemTemplate>
</asp:DataList>

Defualt.aspx sayfamızda HTML kodunda kırmızı renkli olacak kısımlar kontrolümüz ile ilgilidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi burada sadece ItemTemplate şablonu bulunmakta. Şablon içinde yer alan “uyeAd” , “uyeSoyad”  ve “uyeAdres” ile aynı kayıttaki üç farklı veriyi görüntülemek amacı ile yazdık. <%# Eval(“uyeAd”) %> yapısını datalist içerisine gelen verilerimizi ayırt edebilmek için kullanıyoruz.

Birde arka plan dosyamızı inceleyelim:

Default.aspx.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    //Baglanti nesnemizi oluşturalım
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Server=.; Database=deneme; User Id=Sa; Password=123;");

    //Sorgumuzu oluşturalım 
    SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from tblUyeler", baglanti);

    //Veri adaptörümüzü oluşturalım
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(komut);

    DataTable dt = new DataTable(); //Veri tablomuz:

    baglanti.Open(); //Baglantiyi açalim:

    da.Fill(dt); //Veriyi dolduralim:

    baglanti.Close(); //Baglantiyi kapatalim:

    // sonuçlari DataList’e baglayalim:
    DataList1.DataSource = dt;
    DataList1.DataBind();
  }
}

Yukarıdaki kodu biraz Ado.Net bilgisi olanların daha rahat anlayacağını düşünüyorum.Aslında dikkat ederseniz son iki satır hariç diğerleri DataList’e özel olarak yazılmadı.Son iki satırda isteseydik bir Repeater veya DataGrid’e veri bağlardık. Hatta kontrollerimizin (Repeater, DataList ve DataGrid’in) DataSource özellikleri ve DataBind() metotlarını kullanıyoruz.

Sayfamızın çalışması sonucunda şöyle bir görüntü elde etmeliyiz:

Söylediğimiz gibi eğer Repeater yapısını az çok biliyorsanız Datalistle birçok benzerliğini farkedeceksiniz. Datalist kullanımı daha kolaydır ve bir çok kullanımı vardır. Sizin için en yol gösterici ve kolay yolunu göstermeyi seçtik. Kolay gelsin.

Asp.Net Datalist Kullanımı