Logo Yapma Programı

Logo Yapma Programı

Logo Yapma Programı Logo Yapma Programı : Logo yapımı oldukça derin bir işlemdir. Firmanızın ne yaptığını ve ileride ne yapacağını temsil edecek parçaları içinde taşıması gerekmektedir. Yani logonun bir hikayesi olmalıdır. Logo hikayesi içinde şirketinizin vizyon ve misyonunu yansıtacağı için