PHP Son Karakteri Alma

PHP Son Karakteri Alma

PHP Son Karakteri Alma PHP Son Karakteri Alma : Belirlenen değişken veya fonksiyona verilen yazı içinden son karakter alma veya kaç adet istiyorsanız o kadar karakteri alma işlemini PHP substr fonksiyonu ile yapabilirsiniz. PHP Son karakter alma fonksiyonu kullananların en

Google Workspace Web 2.0 Araçları Bulut Teknolojileri Udemy Kursu