PHP Son Karakteri Alma

PHP Son Karakteri Alma

PHP Son Karakteri Alma PHP Son Karakteri Alma : Belirlenen değişken veya fonksiyona verilen yazı içinden son karakter alma veya kaç adet istiyorsanız o kadar karakteri alma işlemini PHP substr fonksiyonu ile yapabilirsiniz. PHP Son karakter alma fonksiyonu kullananların en

Php Explode Fonksiyonu

php explode fonksiyonu

Php Explode Fonksiyonu Nedir? Php Explode Fonksiyonu : Php yazılımının getirdiği bir çok yenilikler içinde de Explode fonksiyonu gelmiştir. Bu fonksiyon belirli uzunlukta bir metni içindeki belirlenen karakterleri ayraç kabul edip diziye koyar. Bu işleme kısaca parçalama denmektedir. Php Explode